กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0006 726888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/webboard.php:0 0.0070 815472 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/webboard.php:43 0.0120 830856 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
เมื่อเวลา 23.36 น. 26 ก.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.0 ความลึก 111 กม. บริเวณ ตอนใต้ของชายแดนประเทศชิลีและอาร์เจนติน่า ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 62 เวลา 06.46 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.6 ความลึก 10 กม. บริเวณ Seram, Indodesia ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป เมื่อเวลา 10.23 น. 24ก.ย.62 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 10 กม.บริเวณ Mona Passage ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ. วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 14.55 น. 22 ก.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.4 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 246 กม. ไม่มีผลกระ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 02.53 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 91 กม.บริเวณBanda Sea ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ. วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 17.09 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.8 ความลึก 102 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 375 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 22.09 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.1 ความลึก 10 กม. ประเทศเมียนมา ห่างจาก อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 451 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 05.24 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 10 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 387 กม. ไม่มีผลกระทบต่อปร
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0006 726888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/webboard.php:0 0.0358 820384 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/webboard.php:48 0.0365 834160 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายศุภภิมิตร เปาริก
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0006 726888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/webboard.php:0 0.0358 820384 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/webboard.php:48 0.0395 836248 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

เครือข่าย ศภช.

เว็บไซด์ย่อย ปภ.

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-listwebboardgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0006 726888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/webboard.php:0 0.0401 844712 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-listwebboardgroup.php') /var/www/minisite/site9/webboard.php:58 0.0407 859192 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-listwebboardgroup.php:12
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/webboard-api.php on line 11 Call Stack: 0.0006 726888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/webboard.php:0 0.0413 824728 2. getBoardGroup() /var/www/minisite/site9/webboard.php:74 0.0417 838792 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/webboard-api.php:11
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/webboard.php on line 92 Call Stack: 0.0006 726888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/webboard.php:0 0.0427 838768 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/webboard.php:92 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/webboard.php on line 110 Call Stack: 0.0006 726888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/webboard.php:0 0.0437 839072 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/webboard.php:110
ชื่อกระทู้
ตั้งกระทู้โดย
เมื่อวันที่
อ่าน / ตอบ