กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0057 671024 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/download.php:64 0.0091 686520 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0315 674424 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/download.php:67 0.0320 688200 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0315 674424 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/download.php:67 0.0341 690344 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

แผนเผชิญเหตุ

ทั้งหมด

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0350 678800 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site8/download.php:79 0.0365 693256 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/download.php on line 101 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0455 694080 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/download.php:101 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/download.php on line 118 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0544 694568 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/download.php:118 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/download.php on line 157 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0636 698520 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/download.php:157
คู่มือระงับเหตุฉุกเฉินโครงการท่อส่งก๊าซ
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0638 684400 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/download.php:264 0.0638 684816 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 0.0643 685040 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0638 684400 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/download.php:264 0.0638 684816 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 5.4554 685088 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง