กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0009 767488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0085 803264 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/download.php:64 0.0136 818760 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0009 767488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0460 806664 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/download.php:67 0.0467 820440 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0009 767488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0460 806664 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/download.php:67 0.0496 822584 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

จุดเสี่ยงภัยของเมืองกาญจน์

2560

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0009 767488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0509 832544 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site8/download.php:79 0.0529 847000 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/download.php on line 101 Call Stack: 0.0009 767488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0652 826488 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/download.php:101 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/download.php on line 118 Call Stack: 0.0009 767488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0762 826976 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/download.php:118 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/download.php on line 157 Call Stack: 0.0009 767488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0878 830696 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/download.php:157
หลุมยุบเขาพลุไม้แดง วังด้ง
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/download.php on line 157 Call Stack: 0.0009 767488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0987 832392 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/download.php:157
หลุมยุบอำเภอศรีสวัสดิ์
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/download.php on line 196 Call Stack: 0.0009 767488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 1.6223 835040 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/download.php:196จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0009 767488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 1.6229 818648 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/download.php:264 1.6229 819064 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 1.6235 819288 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0009 767488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 1.6229 818648 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/download.php:264 1.6229 819064 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 6.9817 819336 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง