กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0076 670240 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/download.php:64 0.0127 685736 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0451 673640 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/download.php:67 0.0459 687416 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0451 673640 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/download.php:67 0.0488 689560 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

จุดเสี่ยงภัยของเมืองกาญจน์

2560

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0500 678016 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site8/download.php:79 0.0520 692472 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/download.php on line 101 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0640 693296 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/download.php:101 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/download.php on line 118 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0750 693784 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/download.php:118 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/download.php on line 157 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0863 697528 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/download.php:157
หลุมยุบเขาพลุไม้แดง วังด้ง
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/download.php on line 157 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 0.0970 699224 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/download.php:157
หลุมยุบอำเภอศรีสวัสดิ์
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/download.php on line 196 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/download.php:0 1.6214 701872 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/download.php:196จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 286 ครั้ง