กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0062 670928 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:23 0.0097 686296 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0315 674328 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:26 0.0320 688104 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0315 674328 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:26 0.0340 690248 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

ประกาศเตือนภัย

2560

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0347 678704 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:39 0.0367 693280 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/cms.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0703 694272 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/cms.php:59 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/cms.php on line 76 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.1037 694768 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/cms.php:76
10/9/2561
แจ้งเตือน ระมัดระวังภัยธรรมชาติ วันที่ 7 - 10 กันยายน 2561
30/8/2561
แจ้งเตือน ระมัดระวังภัยธรรมชาติ วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.1045 686984 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:140 0.1045 687400 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 0.1049 687624 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.1045 686984 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:140 0.1045 687400 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 5.4710 687672 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง