กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0082 670144 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:23 0.0132 685512 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0460 673544 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:26 0.0468 687320 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0460 673544 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:26 0.0499 689464 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

ประกาศเตือนภัย

2560

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0510 677920 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:39 0.0541 692496 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/cms.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0981 693488 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/cms.php:59 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/cms.php on line 76 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.1367 693984 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/cms.php:76
10/9/2561
แจ้งเตือน ระมัดระวังภัยธรรมชาติ วันที่ 7 - 10 กันยายน 2561
30/8/2561
แจ้งเตือน ระมัดระวังภัยธรรมชาติ วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 418 ครั้ง