กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0058 670928 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:23 0.0092 686296 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0316 674328 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:26 0.0322 688104 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0316 674328 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:26 0.0343 690248 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

ข่าวประชาสัมพันธ์

2560

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0352 678704 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:39 0.0374 693280 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/cms.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0716 694272 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/cms.php:59 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/cms.php on line 76 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.1065 694768 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/cms.php:76
13/6/2562
ฤดูฝนประเทศไทย ปี 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.1072 686312 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:140 0.1072 686728 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 0.1077 686952 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.1072 686312 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:140 0.1072 686728 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 5.4757 687000 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง