กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0083 670144 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:23 0.0133 685512 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0453 673544 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:26 0.0461 687320 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0453 673544 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:26 0.0490 689464 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

ข่าวประชาสัมพันธ์

2560

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0502 677920 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site8/cms.php:39 0.0531 692496 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/cms.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.0937 693488 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/cms.php:59 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/cms.php on line 76 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site8/cms.php:0 0.1297 693984 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/cms.php:76
13/6/2562
ฤดูฝนประเทศไทย ปี 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 361 ครั้ง