กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0048 670552 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0097 685920 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0408 673952 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0415 687728 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0408 673952 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0442 689872 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

อปพร

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0490 691608 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44


กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ เกี่ยวกับงานกิจการ อปพร.

          # ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20/12/2560) คลิ๊กที่นี่
          # ระเบียบ กปภช. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ อปพร.ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 (7/6/2560) คลิ๊กที่นี่
          # ระเบียบศูนย์ อปพร.กลางว่าด้วยธงประจำศูนย์ อปพร. พ.ศ.2559 (29/12/2559) คลิ๊กที่นี่
          # หนังสือศูนย์ อปพร.กลาง เรื่องการจัดทำฐานข้อมูล อปพร. (15/6/2558) คลิ๊กที่นี่
          # คำสั่งศูนย์ อปพร.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดกาญจนบุรี (4/2/2558) คลิ๊กที่นี่
          # คำสั่งศูนย์ อปพร.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดกาญจนบุรี (14/2/2555) คลิ๊กที่นี่ หรือ ที่นี่
          # ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย อปพร. พ.ศ.2553 (14/9/2553) คลิ๊กที่นี่
          # ระเบียบศูนย์ อปพร.กลาง ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ.2549 (29/5/2549) คลิ๊กที่นี่
 

กิจกรรม

         # โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2561
             >> กำหนดการ
             >> แผนที่
         # การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
         # คำกล่าวรายงานพิธีชุมนุมสวนสนามของ อปพร. ประจำปี 2555 (22/3/2555) คลิ๊กที่นี่
 เชื่อมโยงไปเวปไซต์อื่น ๆ

          # เวปไซต์ศูนย์ อปพร.กลาง คลิ๊กที่นี่จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0596 686056 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0596 686472 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 0.0601 686856 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0596 686056 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0596 686472 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 5.4932 686904 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง