กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0052 669768 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0103 685136 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0429 673168 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0436 686944 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0429 673168 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0465 689088 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

การจัดการภัยแล้ง

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0516 690824 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44กฏหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ นโยบาย ภัยแล้ง
          #  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 คลิ๊กที่นี่
ไทม์ไลน์
            # หนังสือสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสารณภัยแห่งชาติ เรื่องภัยแล้ง ปี 2561 คลิ๊กที่นี่
               >> เอกสารแนบ คลิ๊กที่นี่
          # ข้อมูลภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรี (ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับทบทวน ๒๕๕๘ (คลิ๊กที่นี่)
          # บันทึกเรียน ผวจ.กจ. เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 (14/3/60) คลิ๊กที่นี่
          # หนังสือสั่งการ มท เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 (23/2/60) คลิ๊กที่นี่
          # แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2560 รูปแบบ PDF คลิ๊กที่นี่
                >> ไฟล์ข้อมูลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 คลิ๊กที่นี่
          # แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอำเภอด่านมะขามเตี้ย ปี พ.ศ.2560
          # แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอำเภอเลาขวัญ ปี พ.ศ.2560ข้อมูล
          # การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากสำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี คลิ๊กที่นี่
          # สรุปข้อมูลภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรี คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/แก้ไข

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 219 ครั้ง