กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0055 670552 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0106 685920 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0431 673952 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0438 687728 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0431 673952 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0469 689872 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

แผนเผชิญเหตุ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0522 691608 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44
แผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) จังหวัดกาญจนบุรี


  • แผนเผชิญเหตุอุทกภัย (แบบย่อ)
  • แผนเผชิญเหตุดินโคลนถล่ม (แบบย่อ) 
  • แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง (แบบย่อ)
  • แผนเผชิญเหตุภัยหนาว (แบบย่อ)
  • แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย (แบบย่อ)
  • แผนเผชิญเหตุไฟป่า หมอกควัน (แบบย่อ)


แผนเผชิญเหตุ

          # คู่มือระงับเหตุฉุกเฉินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซ ราชบุรี-วังน้อยที่ ๖ (RA6) คลิ๊กเพื่อดูคู่มือ
          # แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (มกราคม 2556) คลิ๊กที่นี่


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0637 682776 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0638 683192 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 0.0644 683576 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0637 682776 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0638 683192 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 5.4593 683624 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง