กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0050 669768 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0101 685136 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0428 673168 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0435 686944 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0428 673168 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0464 689088 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

แผนเผชิญเหตุ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0515 690824 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44
แผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) จังหวัดกาญจนบุรี


  • แผนเผชิญเหตุอุทกภัย (แบบย่อ)
  • แผนเผชิญเหตุดินโคลนถล่ม (แบบย่อ) 
  • แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง (แบบย่อ)
  • แผนเผชิญเหตุภัยหนาว (แบบย่อ)
  • แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย (แบบย่อ)
  • แผนเผชิญเหตุไฟป่า หมอกควัน (แบบย่อ)


แผนเผชิญเหตุ

          # คู่มือระงับเหตุฉุกเฉินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซ ราชบุรี-วังน้อยที่ ๖ (RA6) คลิ๊กเพื่อดูคู่มือ
          # แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (มกราคม 2556) คลิ๊กที่นี่


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 183 ครั้ง