กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0049 669768 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0099 685136 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0396 673168 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0402 686944 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0396 673168 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0428 689088 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

แผน จังหวัด อำเภอ อปท

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0474 690824 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44


แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2558 (ฉบับทบทวน) 

          # เวอร์ชัน PDF คลิ๊กที่นี่
          # เวอร์ชัน Ms Word คลิ๊กที่นี่
          # สรุปสาระสำคัญ คลิ๊กที่นี่
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 168 ครั้ง