กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0050 669768 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0100 685136 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0426 673168 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0433 686944 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0426 673168 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0464 689088 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0514 690824 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44
ปีงบประมาณ 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
จำนวน 1 โครงการ คลิ๊กที่นี่


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98

- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องขยายเสียง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์รายชการ ทะเบียน ชว5019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ  จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการCB รุ่นที่ 6-10 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการCB รุ่นที่ 1- 5 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66 


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) คลิ๊กที่นี่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) คลิ๊กที่นี่


# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21 ม.ค.62)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ม.ค.62)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21 ธ.ค.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21 ธ.ค.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีและเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ธ.ค.61)คลิ๊กที่นี่


# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ธ.ค.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21 ธ.ค.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน ชว 5019 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21 ธ.ค.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคำสั่งและแผนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(19ธ.ค.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ สีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3ธ.ค.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน 2ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(13 ธ.ค.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารวาระการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6 ธ.ค.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21 พ.ย.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21 พ.ย.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21 พ.ย.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(15 พ.ย.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(15พ.ย.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14 พ.ย.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(13พ.ย.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7 พ.ย.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7 พ.ย.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7พ.ย.6)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(5พ.ย.6)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(5 พ.ย.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1 พ.ย.61)คลิ๊กที่นี่
# ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1พ.ย.)คลิิ๊กที่นี่


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561
   
     # ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7ก.ย.61) คลิ๊กที่นี่
     # ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชง 5690 กทม. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7ก.ย.61) คลิ๊กที่นี่
     # ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 จำนวน 26 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9ส.ค.61) คลิ๊กที่นี่
     # ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒพ 9577 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1ส.ค.61) คลิ๊กที่นี่
     # ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(26ก.ค.61) คลิ๊กที่นี่
     # ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7มิ.ย.61) คลิ๊กที่นี่    
     # ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21พ.ค.61) คลิ๊กที่นี่    
     # ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(15พ.ค.61) คลิ๊กที่นี่
     # ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4เม.ย.61) คลิ๊กที่นี่
     # ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 02-02 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2เม.ย.61) คลิ๊กที่นี่
     # ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำธงประจำศูนย์ อปพร. จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเสาหัวกลึง จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21มี.ค.61) คลิ๊กที่นี่
     # ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1 จำนวน 26 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20มี.ค.61) คลิ๊กที่นี่
     # ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชว 5019 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1ก.พ.61) คลิ๊กที่นี่

ยกเลิกประกาศ 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเขาแหลม (นายบุญพร้อม) (18ก.ย.61) คลิ๊กที่นี่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเขาแหลม (นายบุญพร้อม) (18ก.ย.61) คลิ๊กที่นี่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเขาแหลม (นางน้ำผึ้ง) (7ก.ย.61) คลิ๊กที่นี่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเขาแหลม (นางน้ำผึ้ง) (7ก.ย.61) คลิ๊กที่นี่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเขาแหลม (ตากล่อม) (29ส.ค.61) คลิ๊กที่นี่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเขาแหลม (ตากล่อม) (29ส.ค.61) คลิ๊กที่นี่


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296 ครั้ง