กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0051 669768 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0101 685136 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0429 673168 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0436 686944 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0429 673168 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0464 689088 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

หัวหน้าสำนักงานฯ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0516 690824 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44


ทำเนียบหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี

          # นายธีระชาติ ไทรทอง ( 14 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน)
          # นายอารุณ ปินตา (7 กันยายน 2560 - 14 สิงหาคม 2561)
          # นางวัจนา วัจนคุปต์ (10 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2560) 
          # นายธีระยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงศ์ (25 ตุลาคม 2559 - 10 มีนาคม 2560) 
          # นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา (10 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 ตุลาคม 2559)
          # นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ (5 พฤศจิกายน 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2557) 
          # นายไชโย ฤทธิรงค์ (26 สิงหาคม 2546 - 30 กันยายน 2555)
          # นายละออง แก้วสามศรี (1 มีนาคม - 14 สิงหาคม 2546) 


คำสั่งแต่งตั้งให้ หน.สนง.เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ (รวมทั้งหมด)

          # กรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (14/3/2561) คลิ๊กที่นี่
          # กรรมการสถิติระดับจังหวัด (13/2/2561) คลิ๊กที่นี่
          # กรรมการกองอำนวยการความมั่นคงระดับจังหวัด คลิ๊กที่นี่
          # คนไร้ที่พึ่งจังหวัด คลิ๊กที่นี่ 
          # คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลจังหวัดกาญจนบุรี คลิ๊กที่นี่


Executive Summary

          # สรุปข้อมูลการดำเนินการของจังหวัดกาญจนบุรี เสนอต่อคณะผู้แทนจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) คลิ๊กที่นี่
          # สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดย สนง.ปภ.จ.กาญจนบุรี (15/3/2561) คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 262 ครั้ง