กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0054 670552 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0104 685920 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0429 673952 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0435 687728 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0429 673952 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0464 689872 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

คู่มือปฏิบัติงาน

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0514 691608 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44หมวดการเงิน
  • การส่องดูว่ากรมโอนเงินงวดมาให้จังหวัดหรือยัง (คลิ๊กที่นี่)
  • การเบิกค่าไปรษณีย์ (คลิ๊กที่นี่)หมวดพัสดุและจัดซื้อ
  • การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (คลิ๊กที่นี่)
  • การจ้างถ่ายเอกสาร (คลิ๊กที่นี่)
  • การจ้างทำป้ายไวนิล (คลิ๊กที่นี่)
  • การจัดจ้างเทปูนรอบอาคาร (คลิ๊กที่นี่)
  • จัดซื้อหมึกปริ้นทเตอร์ คลิ๊กที่นี่
  • เคลียร์เงินปีใหม่ของอำเภอ คลิ๊กที่นี่


หมวดการบริหารงานบุคคล

        # วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน คลิ๊กที่นี่   หรือ คลิ๊กที่นี่
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0669 683632 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0670 684048 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 0.0675 684432 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0669 683632 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0670 684048 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 5.4393 684480 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง