กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย มท.ตัวชี้วัด
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634656 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0055 675760 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:35 0.0105 691136 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634656 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0445 680400 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:40 0.0451 694176 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634656 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0445 680400 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:40 0.0479 695048 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

Project Management

 

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listprojectgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634656 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0480 681992 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listprojectgroup.php') /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:51 0.0485 696496 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listprojectgroup.php:12
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 84 Call Stack: 0.0000 634656 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0492 696408 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:84 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 90 Call Stack: 0.0000 634656 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0493 682880 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:90 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 111 Call Stack: 0.0000 634656 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0497 697112 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:111 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 116 Call Stack: 0.0000 634656 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0498 683440 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:116 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 129 Call Stack: 0.0000 634656 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0503 697600 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:129 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 134 Call Stack: 0.0000 634656 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0504 683928 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:134
ชื่อ / รายละเอียดโครงการ (0)
เพิ่มโดย
สถานะของโครงการ
จัดการ
ไม่มีข้อมูล


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 92 ครั้ง