กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย มท.ตัวชี้วัด
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0006 724872 1. {main}() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:0 0.0063 764576 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:34 0.0114 779952 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0006 724872 1. {main}() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:0 0.0463 769216 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:39 0.0470 782992 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0006 724872 1. {main}() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:0 0.0463 769216 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:39 0.0498 783864 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

Helpdesk

 

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listhelpdeskgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0006 724872 1. {main}() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:0 0.0502 792320 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listhelpdeskgroup.php') /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:50 0.0507 806832 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listhelpdeskgroup.php:12
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/helpdesk.php on line 82 Call Stack: 0.0006 724872 1. {main}() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:0 0.0516 785784 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:82 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/helpdesk.php on line 99 Call Stack: 0.0006 724872 1. {main}() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:0 0.0522 786280 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:99
เรือง
วันที่แจ้ง
เพิ่มโดย
สถานะ
ไม่มีข้อมูล


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 102 ครั้ง