กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย มท.ตัวชี้วัด
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.0086 668824 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/cms.php:23 0.0137 684200 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.0499 673528 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/cms.php:28 0.0507 687304 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.0499 673528 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/cms.php:28 0.0537 688176 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

ข่าวประชาสัมพันธ์

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.0546 675120 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site4/cms.php:39 0.0577 689680 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/cms.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.1012 690688 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/cms.php:59 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/cms.php on line 76 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.1394 691184 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/cms.php:76
26/1/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26/1/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26/1/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 409 ครั้ง