กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย มท.ตัวชี้วัด
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/about.php:0 0.0039 668208 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/about.php:28 0.0074 683584 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/about.php:0 0.0320 672648 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/about.php:49 0.0326 686424 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/about.php:0 0.0320 672648 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/about.php:49 0.0347 687296 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

เกี่ยวกับเรา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/about.php on line 73 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/about.php:0 0.0384 687520 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/about.php:73
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) (๑๖/๐๒/๕๙) คลิกที่นี่


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 124 ครั้ง