กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย มท.ตัวชี้วัด
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/about.php:0 0.0052 668992 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/about.php:28 0.0102 684368 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/about.php:0 0.0458 673432 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/about.php:49 0.0465 687208 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/about.php:0 0.0458 673432 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/about.php:49 0.0493 688080 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

เกี่ยวกับเรา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/about.php on line 73 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/about.php:0 0.0542 688304 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/about.php:73
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) (๑๖/๐๒/๕๙) คลิกที่นี่


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/about.php:0 0.0668 683720 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/about.php:101 0.0668 684144 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 0.0674 684528 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/about.php:0 0.0668 683720 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/about.php:101 0.0668 684144 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 5.4611 684576 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง