กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Center 12 songkhla
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0006 726920 1. {main}() /var/www/minisite/site9/webboard.php:0 0.0066 799320 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/webboard.php:43 0.0116 814720 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0006 726920 1. {main}() /var/www/minisite/site9/webboard.php:0 0.0467 804040 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/webboard.php:48 0.0474 817816 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายมาหะมะพีสกรี วาแม
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0006 726920 1. {main}() /var/www/minisite/site9/webboard.php:0 0.0467 804040 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/webboard.php:48 0.0502 819896 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

กระดานข่าว

เว็บไซด์ย่อย ปภ.

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-listwebboardgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0006 726920 1. {main}() /var/www/minisite/site9/webboard.php:0 0.0509 828360 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-listwebboardgroup.php') /var/www/minisite/site9/webboard.php:58 0.0515 842840 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-listwebboardgroup.php:12
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/webboard-api.php on line 11 Call Stack: 0.0006 726920 1. {main}() /var/www/minisite/site9/webboard.php:0 0.0523 808384 2. getBoardGroup() /var/www/minisite/site9/webboard.php:74 0.0528 822448 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/webboard-api.php:11
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/webboard.php on line 92 Call Stack: 0.0006 726920 1. {main}() /var/www/minisite/site9/webboard.php:0 0.0539 822424 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/webboard.php:92 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/webboard.php on line 110 Call Stack: 0.0006 726920 1. {main}() /var/www/minisite/site9/webboard.php:0 0.0550 822720 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/webboard.php:110
ชื่อกระทู้
ตั้งกระทู้โดย
เมื่อวันที่
อ่าน / ตอบ