กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Center 12 songkhla
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0006 723728 1. {main}() /var/www/minisite/site9/gallery.php:0 0.0071 758032 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/gallery.php:23 0.0121 773408 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0006 723728 1. {main}() /var/www/minisite/site9/gallery.php:0 0.0478 762736 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/gallery.php:28 0.0485 776536 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายมาหะมะพีสกรี วาแม
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0006 723728 1. {main}() /var/www/minisite/site9/gallery.php:0 0.0478 762736 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/gallery.php:28 0.0516 778592 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

ประมวลภาพกิจกรรม

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-listgallerygroup.php on line 12 Call Stack: 0.0006 723728 1. {main}() /var/www/minisite/site9/gallery.php:0 0.0527 787048 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-listgallerygroup.php') /var/www/minisite/site9/gallery.php:38 0.0537 801544 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-listgallerygroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/gallery.php on line 61 Call Stack: 0.0006 723728 1. {main}() /var/www/minisite/site9/gallery.php:0 0.3468 781376 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/gallery.php:61 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/gallery.php on line 78 Call Stack: 0.0006 723728 1. {main}() /var/www/minisite/site9/gallery.php:0 0.6234 781864 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/gallery.php:78
12/5/2559
1 รูปภาพ
59 ครั้ง
12/5/2559
1 รูปภาพ
68 ครั้ง
12/5/2559
1 รูปภาพ
70 ครั้ง