กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Center 12 songkhla
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/gallery.php:0 0.0046 668824 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/gallery.php:23 0.0080 684200 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/gallery.php:0 0.0325 673528 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/gallery.php:28 0.0331 687304 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายมาหะมะพีสกรี วาแม
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/gallery.php:0 0.0325 673528 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/gallery.php:28 0.0351 689384 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

ประมวลภาพกิจกรรม

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-listgallerygroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/gallery.php:0 0.0358 676328 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-listgallerygroup.php') /var/www/minisite/site9/gallery.php:38 0.0366 690824 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-listgallerygroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/gallery.php on line 61 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/gallery.php:0 0.3028 691992 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/gallery.php:61 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/gallery.php on line 78 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/gallery.php:0 0.5684 692480 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/gallery.php:78
12/5/2559
1 รูปภาพ
57 ครั้ง
12/5/2559
1 รูปภาพ
66 ครั้ง
12/5/2559
1 รูปภาพ
68 ครั้ง