กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Center 12 songkhla
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0075 669608 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/download.php:64 0.0125 685112 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0481 674312 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/download.php:69 0.0487 688088 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายมาหะมะพีสกรี วาแม
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0481 674312 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/download.php:69 0.0516 690168 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

ดาวน์โหลด

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0524 677112 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site9/download.php:80 0.0545 691568 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 102 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0676 692392 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:102 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 119 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0796 692880 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:119 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0919 696560 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.1033 697056 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.1144 697032 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.1250 697032 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx