กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Center 12 songkhla
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0003 684888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/contactus.php:0 0.0041 718744 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/contactus.php:61 0.0076 734248 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0003 684888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/contactus.php:0 0.0321 723448 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/contactus.php:66 0.0326 737224 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายมาหะมะพีสกรี วาแม
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0003 684888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/contactus.php:0 0.0321 723448 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/contactus.php:66 0.0347 739304 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

แบบฟอร์ม ติดต่อ

กรมป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย
ติดต่อ :
*
หัวข้อการติดต่อ :
*
ข้อความการติดต่อ :
*
ชื่อ - นามสกุล :
*
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
*
อีเมล์ :
*
รหัสความปลอดภัย :
  *