กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Center 12 songkhla
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0006 719888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/cms.php:0 0.0090 754192 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/cms.php:23 0.0141 769568 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0006 719888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/cms.php:0 0.0492 758904 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/cms.php:28 0.0500 772696 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายมาหะมะพีสกรี วาแม
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0006 719888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/cms.php:0 0.0492 758904 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/cms.php:28 0.0530 774784 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

ข่าวประชาสัมพันธ์

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0006 719888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/cms.php:0 0.0540 761704 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site9/cms.php:39 0.0571 776264 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/cms.php on line 59 Call Stack: 0.0006 719888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/cms.php:0 0.1043 777272 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/cms.php:59 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/cms.php on line 76 Call Stack: 0.0006 719888 1. {main}() /var/www/minisite/site9/cms.php:0 0.1450 777768 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/cms.php:76
12/5/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12/5/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12/5/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx