กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Center 12 songkhla
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site9/about.php:0 0.0052 668120 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/about.php:28 0.0102 683496 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site9/about.php:0 0.0450 672560 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/about.php:49 0.0457 686336 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายมาหะมะพีสกรี วาแม
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site9/about.php:0 0.0450 672560 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/about.php:49 0.0486 688416 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

About Us

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/about.php on line 73 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site9/about.php:0 0.0533 688640 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/about.php:73