กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
dpmacademy
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cms.php:0 0.0081 668648 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/cms.php:23 0.0131 684024 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cms.php:0 0.0464 672904 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/cms.php:25 0.0489 686912 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
ประกาศภัยพิบัติ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนผังเว็บไซต์
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php on line 13 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cms.php:0 0.0491 673856 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php') /var/www/minisite/site7/cms.php:28 0.0517 688416 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php:13 xxxxxxxxxxxxxxxxx

ข่าวประชาสัมพันธ์

xxxxxxxxxxxxxxxxx

4/8/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4/8/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4/8/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 348 ครั้ง