กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0071 668816 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/download.php:64 0.0121 684312 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0310 673056 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/download.php:66 0.0336 687064 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php on line 13 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0337 673856 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php') /var/www/minisite/site7/download.php:69 0.0357 688320 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php:13

ข้อมูลศูนย์พักพิง

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 92 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0479 688920 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:92 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 108 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0587 689408 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:108จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27 ครั้ง