กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0073 668848 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/download.php:64 0.0123 684344 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0324 673088 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/download.php:66 0.0353 687096 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php on line 13 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0355 673888 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php') /var/www/minisite/site7/download.php:69 0.0377 688352 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php:13 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา

แจ้งเตือน

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 92 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0516 689104 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:92 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 108 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0636 689592 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:108 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 146 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0760 693488 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:146
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 8 มกราคม 2562
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 1.6000 696584 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
080162.jpg ( 0.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 3.1133 698552 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 146 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 3.1227 697112 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:146
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 7 มกราคม 2562
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 4.6360 698544 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 6.1494 698480 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
img-de17ab1675ca9d53dd681e0fa1d24846.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 146 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 6.1589 697040 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:146
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 6 มกราคม 2562
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 7.6719 698552 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 9.1851 698608 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 146 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 9.1945 697152 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:146
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 5 มกราคม 2562
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 10.7084 698480 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
img-9dba9166bb0264421e8e43eb04839f95.jpg ( 0.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 12.2217 698560 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 146 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 12.2311 697120 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:146
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 4 มกราคม 2562
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 13.7440 698480 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
img-be0b07bc63166b3d463469128cce721d.jpg ( 0.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 15.2574 698552 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185


1 2


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 265 ครั้ง