กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0071 669632 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/download.php:64 0.0120 685128 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0310 673872 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/download.php:66 0.0336 687880 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php on line 13 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0337 674672 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php') /var/www/minisite/site7/download.php:69 0.0357 689136 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenudownload.php:13 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา

แจ้งเตือน

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 92 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0481 689888 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:92 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 108 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0591 690376 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:108 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 146 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 0.0701 694272 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:146
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 8 มกราคม 2562
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 1.6102 697368 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
080162.jpg ( 0.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 3.1501 699336 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 146 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 3.1595 697896 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:146
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 7 มกราคม 2562
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 4.6987 699328 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 6.2327 699264 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
img-de17ab1675ca9d53dd681e0fa1d24846.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 146 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 6.2421 697824 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:146
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 6 มกราคม 2562
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 7.7770 699336 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 9.3122 699392 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 146 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 9.3217 697936 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:146
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 5 มกราคม 2562
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 10.8567 699264 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
img-9dba9166bb0264421e8e43eb04839f95.jpg ( 0.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 12.3906 699344 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 146 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 12.3999 697904 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:146
รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 4 มกราคม 2562
ดาวน์โหลด :
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 13.9338 699264 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185
img-be0b07bc63166b3d463469128cce721d.jpg ( 0.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/download.php on line 185 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 15.4680 699336 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/download.php:185


1 2


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 15.4682 682672 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/download.php:252 15.4683 683088 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 15.4690 683312 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site7/download.php:0 15.4682 682672 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/download.php:252 15.4683 683088 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 20.8221 683360 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง