กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cms.php:0 0.0081 668752 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/cms.php:23 0.0131 684120 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cms.php:0 0.0329 673000 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/cms.php:25 0.0358 687008 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php on line 13 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cms.php:0 0.0359 673800 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php') /var/www/minisite/site7/cms.php:28 0.0390 688360 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php:13

ข้อมูลและการจัดการสาธารณภัย "พายุปาบึก"


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 32 ครั้ง