กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cms.php:0 0.0086 668784 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/cms.php:23 0.0136 684152 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cms.php:0 0.0336 673032 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/cms.php:25 0.0366 687040 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php on line 13 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cms.php:0 0.0367 673832 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php') /var/www/minisite/site7/cms.php:28 0.0398 688392 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php:13 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก

การช่วยเหลือ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก

1 2
5/1/2562
กรมชลประทาน เดินเครื่อง!!! เร่งระบายน้ำในตัวเมืองนครศรีฯ
5/1/2562
ใกล้ที่ไหน โทรไปที่นั่น! รวมเบอร์ฉุกเฉิน ช่วยกู้ภัยพายุ"ปาบึก"
5/1/2562
น้ำใจหลั่งไหล หลายหน่วยงาน-ค่ายมือถือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย "พายุปาบึก"
5/1/2562
3 แบงก์ “ลดดอกเบี้ย-พักหนี้-ซ่อมบ้าน” ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 210 ครั้ง