กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635216 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cms.php:0 0.0085 669568 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/cms.php:23 0.0135 684936 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 635216 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cms.php:0 0.0335 673816 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/cms.php:25 0.0364 687824 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php on line 13 Call Stack: 0.0000 635216 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cms.php:0 0.0366 674616 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php') /var/www/minisite/site7/cms.php:28 0.0396 689176 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php:13 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก

การช่วยเหลือ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก

1 2
5/1/2562
กรมชลประทาน เดินเครื่อง!!! เร่งระบายน้ำในตัวเมืองนครศรีฯ
5/1/2562
ใกล้ที่ไหน โทรไปที่นั่น! รวมเบอร์ฉุกเฉิน ช่วยกู้ภัยพายุ"ปาบึก"
5/1/2562
น้ำใจหลั่งไหล หลายหน่วยงาน-ค่ายมือถือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย "พายุปาบึก"
5/1/2562
3 แบงก์ “ลดดอกเบี้ย-พักหนี้-ซ่อมบ้าน” ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635216 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cms.php:0 0.1305 683896 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/cms.php:110 0.1305 684312 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 0.1311 684536 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635216 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cms.php:0 0.1305 683896 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/cms.php:110 0.1305 684312 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 5.5187 684584 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง