กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

สรุปสาธารณภัยประจำวัน

ปี 2561

สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00 น.)
สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00 น.)
สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00 น.)
สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00 น.)
สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00 น.)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site2/download.php:0 7.7780 682688 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/download.php:215 7.7780 683112 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 7.7785 683336 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site2/download.php:0 7.7780 682688 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/download.php:215 7.7780 683112 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 13.1600 683384 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง