กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

สรุปสาธารณภัยประจำวัน

ปี 2561

สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00 น.)
สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00 น.)
สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00 น.)
สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00 น.)
สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00 น.)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7283 ครั้ง