กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

แจ้งเตือนเตรียมความพร้อม

แจ้งเตือนเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๗/ว ๓๙๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ปภ. ประสาน 7 จังหวัดภาคกลางในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการพร่องน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยารองรับน้ำหลาก
รายงานคาดการณ์สาธารณภัยวันที่ ๑๑ สิงหาคม 2560
โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0622/ ว 417 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 จาก อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด 44 จังหวัด
ดาวน์โหลด :
โทรสาร มท 0622-ว417 ( 0.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 96 ครั้ง)
เพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปาว
ดาวน์โหลด :


1 2


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site2/download.php:0 9.2970 684704 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/download.php:215 9.2970 685128 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 9.2976 685352 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site2/download.php:0 9.2970 684704 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/download.php:215 9.2970 685128 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 14.6348 685400 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง