กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

แจ้งเตือนเตรียมความพร้อม

แจ้งเตือนเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๗/ว ๓๙๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ปภ. ประสาน 7 จังหวัดภาคกลางในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการพร่องน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยารองรับน้ำหลาก
รายงานคาดการณ์สาธารณภัยวันที่ ๑๑ สิงหาคม 2560
โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0622/ ว 417 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 จาก อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด 44 จังหวัด
ดาวน์โหลด :
โทรสาร มท 0622-ว417 ( 0.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 91 ครั้ง)
เพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปาว
ดาวน์โหลด :


1 2


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3263 ครั้ง