กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

หนังสือสั่งการ

พายุโพดุล-คาจิกิ ปี2562

จัดตั้งระบบสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน (สปฉ.)
ดาวน์โหลด :
คำสัง สปฉ. 15 - 2562.pdf ( 1.59 MB ) ( ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)
กำหนดโครงสร้างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ดาวน์โหลด :
ประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ๓)
ดาวน์โหลด :
คำสั่ง ยกระดับ 3.pdf ( 6.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)




จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site2/download.php:0 4.6389 682024 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/download.php:215 4.6390 682448 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 4.6394 682672 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site2/download.php:0 4.6389 682024 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/download.php:215 4.6390 682448 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 10.0062 682720 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง