กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

หนังสือสั่งการ

พายุโพดุล-คาจิกิ ปี2562

จัดตั้งระบบสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน (สปฉ.)
ดาวน์โหลด :
คำสัง สปฉ. 15 - 2562.pdf ( 1.59 MB ) ( ดาวน์โหลด 47 ครั้ง)
กำหนดโครงสร้างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ดาวน์โหลด :
ประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ๓)
ดาวน์โหลด :
คำสั่ง ยกระดับ 3.pdf ( 6.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2808 ครั้ง