กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

พายุโพดุล-คาจิกิ

ปี 2562

27/9/2562
รวบรวมรายงาน โดย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 205 ครั้ง