กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2560

1 2 3 4 5 ..
6/12/2560
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา
6/12/2560
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี และ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี
30/11/2560
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี
10/10/2560
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0005 706720 1. {main}() /var/www/minisite/site2/cms.php:0 0.1412 755464 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/cms.php:109 0.1413 755888 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 0.1418 756112 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0005 706720 1. {main}() /var/www/minisite/site2/cms.php:0 0.1412 755464 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/cms.php:109 0.1413 755888 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 5.5245 756160 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง