กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ITA นครปฐม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0008 759688 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0068 801392 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:35 0.0118 816760 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0008 759688 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0397 805856 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:40 0.0405 819632 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12
นายศุภชัย แสนยุติธรรม
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0008 759688 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0397 805856 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:40 0.0436 821768 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

Project Management

 

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listprojectgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0008 759688 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0439 830200 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listprojectgroup.php') /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:51 0.0445 844704 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listprojectgroup.php:12
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 84 Call Stack: 0.0008 759688 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0454 823296 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:84 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 90 Call Stack: 0.0008 759688 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0455 809768 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:90 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 111 Call Stack: 0.0008 759688 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0459 824000 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:111 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 116 Call Stack: 0.0008 759688 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0460 810328 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:116 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 129 Call Stack: 0.0008 759688 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0465 824488 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:129 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/site4/projectmanage.php on line 134 Call Stack: 0.0008 759688 1. {main}() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:0 0.0466 810816 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site4/projectmanage.php:134
ชื่อ / รายละเอียดโครงการ (0)
เพิ่มโดย
สถานะของโครงการ
จัดการ
ไม่มีข้อมูล


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27 ครั้ง