กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ITA นครปฐม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:0 0.0059 674472 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:34 0.0108 689840 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:0 0.0388 678936 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:39 0.0396 692712 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12
นายศุภชัย แสนยุติธรรม
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:0 0.0388 678936 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:39 0.0427 694848 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

Helpdesk

 

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listhelpdeskgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:0 0.0428 681792 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listhelpdeskgroup.php') /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:50 0.0434 696304 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listhelpdeskgroup.php:12
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/helpdesk.php on line 82 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:0 0.0445 696576 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:82 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/helpdesk.php on line 99 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:0 0.0451 697064 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/helpdesk.php:99
เรือง
วันที่แจ้ง
เพิ่มโดย
สถานะ
ไม่มีข้อมูล


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 28 ครั้ง