กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ITA นครปฐม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0074 669304 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/download.php:64 0.0124 684800 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0405 673832 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/download.php:69 0.0412 687608 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12
นายศุภชัย แสนยุติธรรม
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0405 673832 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/download.php:69 0.0441 689744 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

อำนาจหน้าที่

พรบ.ปภ.2550

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0450 676680 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site4/download.php:80 0.0472 691136 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 102 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0594 691960 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:102 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 119 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0709 692448 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:119 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0825 696464 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:158
อำนวจหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 68 ครั้ง