กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ITA นครปฐม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0058 670088 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/download.php:64 0.0092 685584 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0282 674616 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/download.php:69 0.0287 688392 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12
นายศุภชัย แสนยุติธรรม
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0282 674616 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/download.php:69 0.0308 690528 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

อำนาจหน้าที่

พรบ.ปภ.2550

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0316 677464 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site4/download.php:80 0.0332 691920 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 102 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0421 692744 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:102 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 119 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0509 693232 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:119 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0601 697248 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:158
อำนวจหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0603 683208 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/download.php:256 0.0603 683624 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 0.0608 683848 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0603 683208 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/download.php:256 0.0603 683624 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 5.4272 683896 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง