กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ITA นครปฐม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0006 719808 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.0088 754616 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/cms.php:23 0.0138 769984 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0006 719808 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.0412 759144 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/cms.php:28 0.0419 772920 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12
นายศุภชัย แสนยุติธรรม
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0006 719808 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.0412 759144 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/cms.php:28 0.0447 775072 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

บุคคลากร

บุคลากร

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0006 719808 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.0455 761992 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site4/cms.php:39 0.0484 776552 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/cms.php on line 59 Call Stack: 0.0006 719808 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.0900 777560 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/cms.php:59 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/cms.php on line 76 Call Stack: 0.0006 719808 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.1269 778056 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/cms.php:76
1 2
20/6/2562
บุคคลากร ปภ.นฐ.
20/6/2562
คู่มือความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
20/6/2562
ประกาศ มาตรฐานทางจริยธรรม
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0006 719808 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.1289 770952 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/cms.php:139 0.1289 771368 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 0.1294 771592 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0006 719808 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.1289 770952 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/cms.php:139 0.1289 771368 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 5.4744 771640 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง