กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ITA นครปฐม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.0089 669208 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/cms.php:23 0.0139 684576 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.0417 673736 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/cms.php:28 0.0425 687528 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12
นายศุภชัย แสนยุติธรรม
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.0417 673736 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/cms.php:28 0.0455 689664 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

บุคคลากร

บุคลากร

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.0465 676584 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site4/cms.php:39 0.0494 691144 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/cms.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.0919 692152 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/cms.php:59 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/cms.php on line 76 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site4/cms.php:0 0.1295 692648 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/cms.php:76
1 2
20/6/2562
บุคคลากร ปภ.นฐ.
20/6/2562
คู่มือความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
20/6/2562
ประกาศ มาตรฐานทางจริยธรรม
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 199 ครั้ง