กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/gallery.php:0 0.0060 668824 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/gallery.php:23 0.0110 684192 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/gallery.php:0 0.0452 673520 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/gallery.php:28 0.0458 687296 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/gallery.php:0 0.0452 673520 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/gallery.php:28 0.0485 688168 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

ประมวลภาพกิจกรรม

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listgallerygroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site4/gallery.php:0 0.0493 675104 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listgallerygroup.php') /var/www/minisite/site4/gallery.php:38 0.0503 689616 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listgallerygroup.php:12
กลุ่ม
4/8/2559
1 รูปภาพ
30 ครั้ง
4/8/2559
1 รูปภาพ
28 ครั้ง
4/8/2559
1 รูปภาพ
28 ครั้งจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 140 ครั้ง