กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Chief Information Officer
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cms.php:0 0.0081 668704 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-head.php') /var/www/minisite/site5/cms.php:23 0.0131 684072 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cms.php:0 0.0290 672944 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/cms.php:29 0.0298 686720 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:12
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cms.php:0 0.0290 672944 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/cms.php:29 0.0329 688816 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:39 ประวัติ CIO วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานปี 57-60

ข่าวสาร CIO

ข่าวสาร CIO

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cms.php:0 0.0339 676216 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site5/cms.php:44 0.0370 690776 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/cms.php on line 65 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cms.php:0 0.0824 691824 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/cms.php:65 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/cms.php on line 82 Call Stack: 0.0000 634400 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cms.php:0 0.1220 692320 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/cms.php:82
1 2 3
28/6/2559
ประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง ครั้งที่ 18
28/6/2559
​กอปภ.ก. ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำ สร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนประหยัดน้ำ – ป้องกันการลักลอบสูบน้ำ
28/6/2559
กปน. จัดอบรมแอปหาหัวดับเพลิงให้มหาดไทย และ กทม.
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1762 ครั้ง