กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Chief Information Officer
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cms.php:0 0.0085 669488 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-head.php') /var/www/minisite/site5/cms.php:23 0.0134 684856 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cms.php:0 0.0293 673728 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/cms.php:29 0.0301 687504 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:12
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cms.php:0 0.0293 673728 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/cms.php:29 0.0333 689600 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:39 ประวัติ CIO วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานปี 57-60

ข่าวสาร CIO

ข่าวสาร CIO

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cms.php:0 0.0342 677000 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site5/cms.php:44 0.0373 691560 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/cms.php on line 65 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cms.php:0 0.0819 692608 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/cms.php:65 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/cms.php on line 82 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cms.php:0 0.1206 693104 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/cms.php:82
1 2 3
28/6/2559
ประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง ครั้งที่ 18
28/6/2559
​กอปภ.ก. ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำ สร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนประหยัดน้ำ – ป้องกันการลักลอบสูบน้ำ
28/6/2559
กปน. จัดอบรมแอปหาหัวดับเพลิงให้มหาดไทย และ กทม.
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cms.php:0 0.1221 685776 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-footer.php') /var/www/minisite/site5/cms.php:152 0.1221 686192 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site5/inc-footer.php:32 0.1227 686416 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635184 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cms.php:0 0.1221 685776 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-footer.php') /var/www/minisite/site5/cms.php:152 0.1221 686192 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site5/inc-footer.php:32 5.4959 686464 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง