กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Chief Information Officer
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0003 676056 1. {main}() /var/www/minisite/site5/booking.php:0 0.0060 710680 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-head.php') /var/www/minisite/site5/booking.php:107 0.0110 726048 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0003 676056 1. {main}() /var/www/minisite/site5/booking.php:0 0.0270 714792 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/booking.php:113 0.0277 728568 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:12
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0003 676056 1. {main}() /var/www/minisite/site5/booking.php:0 0.0270 714792 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/booking.php:113 0.0307 730664 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:39 ประวัติ CIO วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานปี 57-60

จองห้องประชุม

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-listbookinggroup.php on line 12 Call Stack: 0.0003 676056 1. {main}() /var/www/minisite/site5/booking.php:0 0.0311 740024 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-listbookinggroup.php') /var/www/minisite/site5/booking.php:123 0.0317 754560 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-listbookinggroup.php:12จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 144 ครั้ง