กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Chief Information Officer
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0003 676840 1. {main}() /var/www/minisite/site5/booking.php:0 0.0057 711464 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-head.php') /var/www/minisite/site5/booking.php:107 0.0107 726832 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0003 676840 1. {main}() /var/www/minisite/site5/booking.php:0 0.0267 715576 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/booking.php:113 0.0274 729352 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:12
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0003 676840 1. {main}() /var/www/minisite/site5/booking.php:0 0.0267 715576 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/booking.php:113 0.0305 731448 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:39 ประวัติ CIO วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานปี 57-60

จองห้องประชุม

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-listbookinggroup.php on line 12 Call Stack: 0.0003 676840 1. {main}() /var/www/minisite/site5/booking.php:0 0.0309 740808 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-listbookinggroup.php') /var/www/minisite/site5/booking.php:123 0.0315 755344 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-listbookinggroup.php:12จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0003 676840 1. {main}() /var/www/minisite/site5/booking.php:0 0.0316 720184 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-footer.php') /var/www/minisite/site5/booking.php:159 0.0317 720600 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site5/inc-footer.php:32 0.0322 720832 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0003 676840 1. {main}() /var/www/minisite/site5/booking.php:0 0.0316 720184 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-footer.php') /var/www/minisite/site5/booking.php:159 0.0317 720600 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site5/inc-footer.php:32 5.6666 720880 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง