กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Chief Information Officer
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0052 669112 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-head.php') /var/www/minisite/site5/about.php:17 0.0102 684480 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0261 673352 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/about.php:23 0.0269 687128 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:12
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0261 673352 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/about.php:23 0.0300 689224 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:39 ประวัติ CIO วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานปี 57-60

วิสัยทัศน์

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/about.php on line 49 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0352 689904 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/about.php:49
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
“บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านสาธารณภัย
ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ”
 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0433 679272 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-footer.php') /var/www/minisite/site5/about.php:84 0.0433 679688 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site5/inc-footer.php:32 0.0439 680072 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0433 679272 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-footer.php') /var/www/minisite/site5/about.php:84 0.0433 679688 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site5/inc-footer.php:32 5.4604 680120 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง