กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ratchytest
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site1/inc-head.php on line 61 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site1/cms.php:0 0.0084 668648 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-head.php') /var/www/minisite/site1/cms.php:23 0.0134 684016 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site1/inc-head.php:61
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php on line 16 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site1/cms.php:0 0.0487 672896 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site1/cms.php:25 0.0514 686904 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php:16
ประกาศภัยพิบัติ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนผังเว็บไซต์
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site1/inc-leftmenucms.php on line 13 Call Stack: 0.0000 634432 1. {main}() /var/www/minisite/site1/cms.php:0 0.0516 673848 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-leftmenucms.php') /var/www/minisite/site1/cms.php:27 0.0545 688408 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site1/inc-leftmenucms.php:13 xxxxxxxxxxxxxxxxx

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

xxxxxxxxxxxxxxxxx

4/8/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4/8/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4/8/2559
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 241 ครั้ง