Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site9/inc-session.php on line 4 Call Stack: 0.0000 634568 1. {main}() /var/www/minisite/site9/index.php:0 0.0000 635008 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-session.php') /var/www/minisite/site9/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site9/inc-session.php on line 8 Call Stack: 0.0000 634568 1. {main}() /var/www/minisite/site9/index.php:0 0.0000 635008 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-session.php') /var/www/minisite/site9/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site9/inc-session.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634568 1. {main}() /var/www/minisite/site9/index.php:0 0.0000 635008 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-session.php') /var/www/minisite/site9/index.php:2 Minisite ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634568 1. {main}() /var/www/minisite/site9/index.php:0 0.0058 686672 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/index.php:41 0.0108 702168 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
เมื่อเวลา 23.36 น. 26 ก.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.0 ความลึก 111 กม. บริเวณ ตอนใต้ของชายแดนประเทศชิลีและอาร์เจนติน่า ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 62 เวลา 06.46 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.6 ความลึก 10 กม. บริเวณ Seram, Indodesia ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป เมื่อเวลา 10.23 น. 24ก.ย.62 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 10 กม.บริเวณ Mona Passage ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ. วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 14.55 น. 22 ก.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.4 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 246 กม. ไม่มีผลกระ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 02.53 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 91 กม.บริเวณBanda Sea ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ. วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 17.09 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.8 ความลึก 102 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 375 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 22.09 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.1 ความลึก 10 กม. ประเทศเมียนมา ห่างจาก อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 451 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 05.24 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 10 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 387 กม. ไม่มีผลกระทบต่อปร
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634568 1. {main}() /var/www/minisite/site9/index.php:0 0.0350 691584 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/index.php:47 0.0357 705360 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายศุภภิมิตร เปาริก
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0000 634568 1. {main}() /var/www/minisite/site9/index.php:0 0.0350 691584 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/index.php:47 0.0387 707448 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38
สถานการณ์ประจำวัน และโทรสารแจ้งเตือนภัย
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 29 กันยายน 2562
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 28 กันยายน 2562
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 27 กันยายน 2562
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 26 กันยายน 2562
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 25 กันยายน 2562
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย 24 กันยายน 2562
ข่าวสาธารณภัย
วันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 62 เวลา 19.04 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะเคอรมาเดค ประเทศนิวซีแลนด์ ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ.
เมื่อเวลา 23.36 น. 26 ก.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.0 ความลึก 111 กม. บริเวณ ตอนใต้ของชายแดนประเทศชิลีและอาร์เจนติน่า ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 62 เวลา 06.46 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.6 ความลึก 10 กม. บริเวณ Seram, Indodesia ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
เมื่อเวลา 10.23 น.24ก.ย.62 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 10 กม.บริเวณ Mona Passage ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ.
เมื่อเวลา 14.55 น. 22 ก.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.4 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 246 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
02.53 น.22ก.ย.62 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 91 กม.บริเวณBanda Sea ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ.
ข่าวสารและกิจกรรม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ คน เข้าศึกษาดูงานด้านภัยพิบัติ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ณ อาคารปฏิบัติการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (บางนา)
ศูนยืเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เช้าเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (บางนา)
น. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบรูณ์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบรูณ์
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ณ เทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศภช.) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ณ วัดห้วยน้ำขุ่น ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลในพื้นที่
คลังความรู้
1/1/2562
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประกาศเรื่อง พายุ ดีเปรสชั่น 1 ม.ค. 62
27/4/2561
ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆ หรือเป็นปี โดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิต การเกษตร และระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัย
27/4/2561 รู้จักภัยจาก ดินถล่มหรือโคลนถล่ม (Land S.. คือ การเคลื่อนที่ของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลก และจะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องโดยน้ำจะเป็นตัวลดแรงต้านทานในการเคลื่อนที่ของมวลดินและน้ำจะเป็นตัวที่ทำให้คุณสมบัติของดินที่เป็นของแข็งเปลี่ยนไปเป็นของไหลได้ ดินถล่มมักเกิดตามมาหลังจากน้ำป่าไหลหลาก ในขณะที่เกิดพายุฝนตกหนักรุนแรงต่อเนื่อง หรือหลังการเกิดแผ่นดินไหว และในบางครั้งอาจเกิดดินยุบตัวได้เช่นกัน
27/4/2561 รู้จักภัยจาก พายุ พายุ (Storms) หมายถึงภัยที่เกิดจากพายุลมแรง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง สำหรับประเทศไทยวาตภัยมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น พายุหมุนเขตร้อน พายุฟ้าคะนอง คลื่นพายุซัดฝั่ง ฯลฯ