Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site7/inc-session.php on line 4 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0000 634256 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-session.php') /var/www/minisite/site7/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site7/inc-session.php on line 8 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0000 634256 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-session.php') /var/www/minisite/site7/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site7/inc-session.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0000 634256 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-session.php') /var/www/minisite/site7/index.php:2 Minisite สนง.ปภ.ตาก สาขาแม่สอด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สนง.ปภ.ตาก สาขาแม่สอด
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0055 682776 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/index.php:39 0.0105 698280 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0385 687184 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/index.php:41 0.0414 701192 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย ฝ่ายปฎิบัติการสาธารณภัย ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ 14 ก.ย. 62 เวลา 09.00-12.00 สนง.ปภ.ตากสาขาแม่สอดจัดวิทยากรสนับสนุน อบต.พระธาตุผาแดง ตามโครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2562 ของอบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ณ สนง. อบต.พระธาตุผาแดง โดยจัดให้มีการให้ความรู้ด้านทฤษฎีและภาคปฎิบัติผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันนี้ 23 ก.ย. 62 เวลา 11.30 น. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก บูรณาการฝึกการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด สถานีตำรวจภูธรแม่สอด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบ ที่ 14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ทต.แม่กุ ทต.ท่าสายลวด อบต.แม่ปะ อบต.พระธาตุผาแดง สนง.ปภ.ตาก และ สนง.ปภ.ตาก สาขาแม่สอดในฐานะเลขาฯ คณะดำเนินการฝึก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการฝึก สมมติสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ ชั้น 4 และมีผู้ติดอยู่ในอาคารบนชั้น 5 จำนวน 8 ราย ดำเนินการช่วยเหลือโดยใช้รถดับเพลิงกู้ภัยแบบบันไดเลื่อน ความสูง 32 เมตร และระดมรถดับเพลิงจากท้องถิ่นใกล้เคียง และหน่วยทหารในพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ การไฟฟ้าตัดกระแสไฟ และทดสอบระบบประปาหัวแดง และfire pump ของ ร.พ.แม่สอด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมการฝึกประมาณ 200 คน
เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 เวลาประมาณ 23.20 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่ อ.แม่ระมาด วันนี้ (21 ก.ย. 62) สนง.ปภ.ตาก สาขาแม่สอด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เบื้องต้นสอบถามครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ทราบว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงได้รับความเสียหายทั้งหลัง เจ้าของบ้านชื่อ นายศร สิทธิให้ อายุ 83 ปี ที่อยู่ 112 ม.8 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เหตุการณ์นี้มีบ้านเรือนเสียหายจำนวน 1 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อบต.แม่ระมาดจักได้ดำเนินการช่วยเหลือตามกฎหมายต่อไป
วันนี้​ (17​ กันยายน​ 2562​)​ เวลา​ 13.30 น.​ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด​ จัดการประชุมการกำหนดพื้นที่และแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในภาวะฉุกเฉินในเขตเทศบาลนครแม่สอด​ ณ​ ห้องประชุม​ชั้น​ 3​ อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษ​จังหวัดตาก
วันที่ 13 กย 62 สนง. ปภ. จ. ตาก สาขาแม่สอด ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๔๖ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ได้จัดทีมครูฝึกร่วมเป็นวิทยากรตลอด ๕ วัน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านการเตรียมความพร้อม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สาระน่ารู้
ปภ.แนะหลักขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
แนะนำภารกิจ ปภ
ปภ.แนะเตรียมพร้อมรับมือดำเนินชีวิตปลอดภัยในช่วงฤดูฝน
ปภ.แนะเทคนิคขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม
ประมวลภาพกิจกรรม
สนง.ปภ.จ.ตาก สาขาแม่สอดบูรณาการฝึกการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในโรงพยาบาลแม่สอด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซด์สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1849 ครั้ง