กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สนง.ปภ.ขอนแก่น สาขาพล
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0051 670424 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/index.php:42 0.0101 685800 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล โทร. 043-415475 โทรสาร.043-415476
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0344 675312 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/index.php:63 0.0351 689096 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0344 675312 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/index.php:63 0.0382 691264 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39
ปภ.เตือนภัย
อัคคีภัย.. ป้องกันได้ แค่ใส่ใจ ไม่ประมาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล มอบหมายให้ นางสาวธนิดา ทะสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมการตรวจติดตามประเมินผลโครงการ “รวมพลังตำบล ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น” ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินมอบรางวัลของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่ โดยมีนายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธาน
สนง.ปภ.สาขาพล เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
สนง.ปภ.สาขาพล เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อบต.โคกสง่า อำเภอพล
สนง.ปภ.สาขาพล เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล
ประมวลภาพกิจกรรม
19/6/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19/6/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19/6/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2996 ครั้ง