กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
รายงานแผ่นดินไหว
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site1/inc-head.php on line 61 Call Stack: 0.0000 633848 1. {main}() /var/www/minisite/site1/index.php:0 0.0051 669536 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-head.php') /var/www/minisite/site1/index.php:39 0.0102 684920 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site1/inc-head.php:61
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php on line 16 Call Stack: 0.0000 633848 1. {main}() /var/www/minisite/site1/index.php:0 0.0379 673800 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site1/index.php:41 0.0406 687808 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php:16
ประกาศภัยพิบัติ
เฝ้าระวังแผ่นดินไหว
ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา 8 พ.ค.57/เวลา 04.10 น.
ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 04.00 น
ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.00 น
ความเสียหาย
เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง
การช่วยเหลือ
ทุกภาคส่วน
ประมวลภาพแผ่นดินไหว
ความเสียหายเบื้องต้น 5 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง)
คู่มือ
8/5/2557
ขอขอบคุณที่มา : เว็บไซต์จิตรอาสา เขียนบทความโดย : อุษา หิรัญศิริ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 282 ครั้ง