Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site8/inc-session.php on line 4 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-session.php') /var/www/minisite/site8/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site8/inc-session.php on line 8 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-session.php') /var/www/minisite/site8/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site8/inc-session.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-session.php') /var/www/minisite/site8/index.php:2 Minisite สนง.ปภ.เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สนง.ปภ.เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0053 670216 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/index.php:39 0.0103 685712 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0462 673624 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/index.php:42 0.0469 687400 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายเรืองฤทธิ์ ผลดี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0462 673624 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/index.php:42 0.0497 689576 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช อำเภอเชียงดาว ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบและรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในการเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในการมอบฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจิตอาสาเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานกว่า 4,000 คน
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ เตรียมงานมอบสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว เตรียมดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว และเตรียมสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว พร้อมทั้งสนับสนุนโปรเจคเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดเครื่องยนต์เบนชิน ขนาด 3 kva สำหรับกองอำนวยการอำเภอเชียงดาว ในการเตรียมสถานที่ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จนถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการตรวจเยี่ยมความพร้อมกำลังพลของหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักชลประทานเชียงใหม่ อบจ. เชียงใหม่ และกองกำลังทหาร ณ โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ
11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00น. สำนักงานปภ. สาขาเชียงดาว (ผู้ช่วยเลขานุการศปถ.อำเภอเชียงดาว ) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเชียงดาวครั้งที่ 4/2560 โดยนายอำเภอเชียงดาวมอบนายชนะศึกหนูชัย ปลัดอาวุโสเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหน่วยงานในคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอเชียงดาว เพื่อพิจารณาแกไขปรับปรุงแนวทาง/แผนงานในการที่จะดำเนินการให้อำเภอเชียงดาวมีความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี และที่ประชุมมีมติให้ทุกภาคส่วน ไปประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการตามมาตรการ 10 รสขมและให้มอบฝ่ายปกครอง/ตำรวจดำเนินการกวดขันจับกุมอย่างเคร่งครัดต่อไป
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว มอบนายยุทธศักดิ์ ศิริวัฒนศิลป์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนอำเภอพร้าว ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อรวมพลังความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจ เป็นอันหนึ่งเดียวกันของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธีมอบฯ พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
กิจรรม ปภ.สาขาเชียงดาว
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว ส่งเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำ ตำบลเชียงดาว ในโครงการให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว นาสุยริยา ยอดประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีครูและเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านถ้ำ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
29 สิงหาคม 2560 เวลา ๑o.oo น. นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มอบสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 จำนวน 100 ครัวเรือน
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่นะ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ในโครงการบูรณาการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเชียงดาว ตามประกาศวาระอำเภอเชียงดาว ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเชียงดาว เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้งเป็นแกนนำในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ตามประกาศวาระอำเภอเชียงดาว และมอบหมวกนิรภัยที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผู้ว่าห่วงหัว แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนยมวิทยา
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1925 ครั้ง