กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติ ตามคำสั่ง คสช. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศ
ที่มา : ศปส.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ที่มา : ศปส.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ที่มา : ศปส.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ที่มา : ศปส.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ที่มา : ศปส.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่มา : ศปส.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ข้อสั่งการหัวหน้า คสช.
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site2/index.php:0 0.1017 686520 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/index.php:329 0.1017 686936 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 0.1023 687152 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site2/index.php:0 0.1017 686520 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/index.php:329 0.1017 686936 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 5.2124 687200 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง