กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
คำสั่ง
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี และ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
สรุปสาธารณภัยประจำวัน
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
Information
รายงานประจำวันจาก บกปภ.ช.(ส่วนหน้า) จ.อุบลราชธานี
กองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
พายุโพดุล-คาจิกิ
27/9/2562
รวบรวมรายงาน โดย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site2/index.php:0 0.1999 690816 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/index.php:329 0.1999 691240 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 0.2005 691456 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site2/index.php:0 0.1999 690816 2. include('/var/www/minisite/site2/inc-footer.php') /var/www/minisite/site2/index.php:329 0.1999 691240 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site2/inc-footer.php:32 5.3140 691504 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง