กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
จบ.ปภ.รุ่น12
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site1/inc-head.php on line 61 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site1/index.php:0 0.0051 670528 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-head.php') /var/www/minisite/site1/index.php:39 0.0101 685896 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site1/inc-head.php:61
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php on line 16 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site1/index.php:0 0.0438 674928 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site1/index.php:41 0.0465 688936 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php:16
ประกาศภัยพิบัติ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนผังเว็บไซต์ ช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ftygfhgvjgfhghghvbhvghghg
หัวข้อ
27/10/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27/10/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27/10/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประมวลภาพกิจกรรม
27/10/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27/10/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27/10/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลงานวิชาการ
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด
27/10/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27/10/2557 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27/10/2557 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site1/index.php:0 0.5127 697112 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-footer.php') /var/www/minisite/site1/index.php:328 0.5127 697528 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site1/inc-footer.php:32 0.5130 697792 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site1/index.php:0 0.5127 697112 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-footer.php') /var/www/minisite/site1/index.php:328 0.5127 697528 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site1/inc-footer.php:32 5.6931 697840 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง