กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ITA นครปฐม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634568 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0050 670120 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/index.php:42 0.0100 685488 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634568 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0370 674448 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/index.php:63 0.0376 688224 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12
นายศุภชัย แสนยุติธรรม
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634568 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0370 674448 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/index.php:63 0.0403 690384 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39
อำนาจหน้าที่
อำนวจหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
ผู้บริหาร กรม ปภ.
ผู้บริหาร จังหวัดนครปฐม
โครงสร้างหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 634568 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0554 688680 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/index.php:354 0.0555 689096 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 0.0559 689360 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 634568 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0554 688680 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/index.php:354 0.0555 689096 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 5.2128 689408 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง