กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ITA นครปฐม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0052 669336 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/index.php:42 0.0102 684704 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0383 673664 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/index.php:63 0.0390 687440 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12
นายศุภชัย แสนยุติธรรม
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0383 673664 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/index.php:63 0.0420 689600 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39
อำนาจหน้าที่
อำนวจหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
ผู้บริหาร กรม ปภ.
ผู้บริหาร จังหวัดนครปฐม
โครงสร้างหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 180 ครั้ง